Tuesday, April 26, 2016

นายกฯ โจรกบฏ สั่งทำแผนปฏิรูปใน 2 ปีให้ชัด ปรับโครงสร้าง ICT รื้อกฎหมายเร่งด่วน เพื่อเป็นเผด็จการยิ่งขึ้นDownload